ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ครูกมล อภิธนัง

นายกมล อภิธนัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูช่วง เรืองแก้ว

นายช่วง เรืองแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิเชียร ผลเจริญ

นายวิเชียร ผลเจริญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดูข้อมูลเพิ่ม