ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย

ครูประนอม พลวิชัย

นายประนอม พลวิชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาพิษงู

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกีชา วิมลเมธี

นายกีชา วิมลเมธี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำนง กาญจนโสภณ

นายจำนง กาญจนโสภณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิ่นแก้ว ตันนวล

นายปิ่นแก้ว ตันนวล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสง่า วังทอง

นายสง่า วังทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชอย สุขพินิจ

นายชอย สุขพินิจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปรีชา บัวกลาง

นายปรีชา บัวกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดรักษา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำลี กัปโก

นายสำลี กัปโก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า งูสวัด กระดูกแตก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชาลี ขวัญเมือง

นายชาลี ขวัญเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม