ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย

ครูสุวณีย์ ก๋งอุบล

นางสุวณีย์ ก๋งอุบล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การนวดแผนไทยและธรรมะบำบัด

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประสิทธิ์ วุ่นฟัก

นายประสิทธิ์ วุ่นฟัก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดตัว ฝ่าเท้า การทำลูกประคบจากสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปาริชาติ บุญธิมา

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมทบ สอนราช

นายสมทบ สอนราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกหัก โรคเด็กและโรคสตรี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบัติ ไตรศรีศิลป์

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูองอาจ พงษ์โนรี

นายองอาจ พงษ์โนรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบูรณ์ วิสุทโธ (นิมิตร)

พระอธิการสมบูรณ์ วิสุทโธ (นิมิตร)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประกายศรี รุ่งเรืองอริโย

นางสาวประกายศรี รุ่งเรืองอริโย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูขจรศักดิ์ เทพนุ้ย

นายขจรศักดิ์ เทพนุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย

นายสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม