ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย

ครูทองสา เจริญตา

นายทองสา เจริญตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
ก้อมยาโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมงคลชัย เสเล

นายมงคลชัย เสเล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
เครื่องดึงหลังแบบพกพา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเอียะ สายกระสุน

นายเอียะ สายกระสุน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุรไพรถอนพิษ

ดูข้อมูลเพิ่ม