ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

ครูสำรอง แตงพลับ

นายสำรอง แตงพลับ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอารีรัตน์ พูนปาล

นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดอเล๊าะ สะตือบา

นายดอเล๊าะ สะตือบา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิรันดร์ พิมล

ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแสวง ภูศิริ

นายแสวง ภูศิริ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านเกษตรกรรม
การขยายพันธุ์พืช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันทร์ ชาญแท้

นายจันทร์ ชาญแท้

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านเกษตรกรรม
ไร่นาสวนผสม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิมพา มุ่งงาม

นางพิมพา มุ่งงาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านเกษตรกรรม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำรวย ทวีทรัพย์

นายสำรวย ทวีทรัพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านเกษตรกรรม
ยาฆ่าแมลงสมุนไพรและน้ำมันมิ้นท์

ดูข้อมูลเพิ่ม