ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ครูชุบ กล่อมจิตต์

นายชุบ กล่อมจิตต์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
วิถีบ้านแพ้ว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสังเวียน ปรารมภ์

นางสังเวียน ปรารมภ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทรธรรมนิเทศก์

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม