ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูจินต์ เทพกำเหนิด

นางจินต์ เทพกำเหนิด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจักรพันธ์ ชัยแปง

นายจักรพันธ์ ชัยแปง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำโคม ตุง และเครื่องสักการะล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสีนวล หมวกทอง

นางสีนวล หมวกทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยไหมและฝ้าย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนงนุช จันทร์แจ่ม

นางนงนุช จันทร์แจ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าพื้นเมืองลายรือเฮาะ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญมี ล้อมวงศ์

นายบุญมี ล้อมวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำทองเหลืองแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูป่วน เจียวทอง

นายป่วน เจียวทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำเครื่องเงินลายโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุด กัณหารัตน์

นายสุด กัณหารัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำแคน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเพชร วิริยะ

นายเพชร วิริยะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักช้างไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุชาติ สาดอ่ำ

นายสุชาติ สาดอ่ำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
งานใบตองและการแกะสลัก

ดูข้อมูลเพิ่ม