ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูกองนาง กองเกิด

นางกองนาง กองเกิด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมและผ้าไหมมัดหมี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชัยยศ สมสวัสดิ์

นายชัยยศ สมสวัสดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุดาพร อาจสนาม

นางสุดาพร อาจสนาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมถวิล ดีทองหลาง

นายสมถวิล ดีทองหลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ซอพื้นเมืองโคราช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณิศาชณ บุปผาสังข์

นางณิศาชณ บุปผาสังข์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าลายพื้นเมืองอีสานลายพญานาค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทัน สุพรรณราช

นายทัน สุพรรณราช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาไหโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบังเอิญ ดีคำ

นางบังเอิญ ดีคำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าทอฝ้าย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคเณษ นพณัฐเมทินี

นายคเณษ นพณัฐเมทินี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผ้าทอไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกิตติ อนันต์แดง

นายกิตติ อนันต์แดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการตกแต่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปรีดา ทวีรส

นางปรีดา ทวีรส

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแปรรูปขมิ้นชัน

ดูข้อมูลเพิ่ม