ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูอ้อม ทิพโอสถ

นายอ้อม ทิพโอสถ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การผลิตกระเบื้องดินเผาแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอ๊ะ หลงกลาง

นางอ๊ะ หลงกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การจักสานเตยปาหนัน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

นางอำพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การจักสานเชือกกล้วย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์

นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักกะลามะพร้าวให้เป็นกระโหลกซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลัดดา ไพรเจริญศรี

นางลัดดา ไพรเจริญศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูรวงทอง สุภิษะ

นางรวงทอง สุภิษะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุภาณี ภูแล่นกี่

นางสุภาณี ภูแล่นกี่

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าไหมมัดหมี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหนูจีน ศรีนัมมัง

นางหนูจีน ศรีนัมมัง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูซ้อง จบศรี

นางซ้อง จบศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทอผ้าซิ่นตีนจก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
อัญมณี

ดูข้อมูลเพิ่ม