ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ครูปลื้ม ชูคง

นายปลื้ม ชูคง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูรุจาภา เนียนไธสง

นางรุจาภา เนียนไธสง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
หม่อนไหมครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมสมัย เขาเหิน

นางสมสมัย เขาเหิน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทำทองสุโขทัย

ดูข้อมูลเพิ่ม