รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรวย มีสมชัย

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ผลงาน

เป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านเครดิตยูเนียนลาดบัวหลวงพัฒนาที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระครศรีอยุธยา ได้เป็นผลสำเร็จ จัดรูปแบบการบริหารจัดการโดยสมาชิก โดยใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร ทำให้สามารถจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกได้ในหลากหลายรูปแบบ

ที่อยู่

70/2 หมู่ 6 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ 13230

<< ย้อนกลับ