รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุธรรมนาถ

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

เป็นพระนักการศึกษาและพระนักพัฒนาซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรของวัดปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งสมุไพรเพื่อการรักษาโรค และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน จนกลายเป็นป่าสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์

ที่อยู่

วัดปลักไม้ลาย ตำบลนาวังหิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73140

<< ย้อนกลับ