รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมนูญ ใยบัวทอง

ด้านเกษตรกรรม

การเลี้ยงสัตว์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูมนูญเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ทางด้านเกษตรกรรม (การเลี้ยงสัตว์) ดังนี้ 1. คิดค้นผสมสายพันธุ์หมูที่มีลูกดก เลี้ยงง่าย และโตเร็ว โดยนำหมูป่าผสมกับพันธุ์เหมยซานเผยแพร่แก่เกษตรกร 2. คิดค้นสูตรอาหารหมูปลอดสาร จากลำต้นและใบของมันสะปะหลังที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงสำหรับเลี้ยงหมู 3. คิดค้นสูตรฮอร์โมนจากรกสัตว์หมักกับจุลินทรีย์เพื่อบำรุงพืช เผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปดำเนินการกว่า 300 หลังคาเรือน ผลงานโดดเด่น ครูมนูญ เป็นเกษตรกรที่มีความขยันขันแข็งและชอบทำงานมาตั้งแต่เด็ก และริเริ่มประกอบอาชีพใหม่ ๆ ก่อนคนอื่น เมื่อประสบความสำเร็จก็ใช้ฟาร์มของตนเองเป็นจุดสาธิต และชักชวนให้ผู้อื่นทำโดยการให้คำปรึกษา และทดลองปฏิบัติจริง จากการทำฟาร์มสัตว์ ก็ได้ฟาร์มของครูมนูญ เป็นเกษตรผสมผสานที่มีทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรนำไปปรับประยุกต์ เพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

52/1 หมู่ 2 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86140

<< ย้อนกลับ