รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

ที่อยู่

วัดจันเสน ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ 60260

<< ย้อนกลับ