รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ฮีด - คอง - คะลำ

ผลงาน

ที่อยู่

19/1 หมู่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40000

<< ย้อนกลับ