รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประพนธ์ พลอยพุ่ม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีวิถีชีวิตของไทดำ (ไทซงดำ)

ผลงาน

ที่อยู่

115 ถ.เลย-ด่านซ้าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42000

<< ย้อนกลับ