รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พิพิธภัณฑ์

ผลงาน

ครูไชยุทธ ปิ่นประดับ เป็นผู้เริ่มจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์วีถีชีวิตชาวเหมืองแร่ขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อ การเรียนรู้ ปรัชญา ศาสนาและประเพณีของชาวเหมืองและชาวจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่

35 หมู่ 2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83120

<< ย้อนกลับ