รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิเนตร น้อยพุทธา

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมไทยวน

ผลงาน

ที่อยู่

20/1 หมู่ 5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18160

<< ย้อนกลับ