รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมนรัตน์ สารภาพ

ด้านโภชนาการ

การเพิ่มคุณค่าโภชนาการอาหารด้วยธัญพืชในท้องถิ่น

ผลงาน

ที่อยู่

357 หมู่ 3 ไร่คุณมน ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบล*หนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ 71160

<< ย้อนกลับ