รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางถนอม ศิริรักษ์

ด้านโภชนาการ

โภชนาการท้องถิ่น

ผลงาน

ครูถนอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำภูมิปัญญาด้านโภชนาการดั้งเดิมของไทย มาปรับประยุกต์ พัฒนาและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากผลิตผลทางทะเลให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ค้นพบและพัฒนาน้ำปลา ซีอิ๊วปลา น้ำบูดู ให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการและเกิดมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจต่อบุคคลในชุมชน

ที่อยู่

42 ม.4 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90190

<< ย้อนกลับ