รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายใจคำ ตาปัญโญ

ด้านศิลปกรรม

การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูใจคำได้สืบสานและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและผู้สนใจ เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนา จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น บ่าข่าง (ลูกข่าง) กังหันลม โก๋งก๋าง การจักสานรูปสัตว์ต่างๆ การทำนกหวีด การประดิษฐ์ขันและออมสินจากกะลามะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ครูใจคำ ยังนำกะลามะพร้าวไปทำบาตรพระซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชาวต่างชาติสนใจอย่างมาก การประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ทั้งสะล้อ ซอ ซึง ได้สอนเด็กและเยาวชนประดิษฐ์เครื่องดนตรีและสอนให้เล่นดนตรีพื้นเมือง เพื่อสร้างความเพลินเพลินและสืบสานภูมิปัญญาล้านนาไปในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ในการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนาที่ครูใจคำสืบสานมา ได้มีการพัฒนาชนิดและรูปแบบขึ้นอีกหลายหลากประเภท จนกระทั่งมีผู้นิยมสั่งทำของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากภูมิปัญญาล้านนา ครูใจคำจึงริเริ่มรวมตัวสอนและเผยแพร่จนเกิดกลุ่มทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนรวมตัวกันประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน กลายเป็นรายได้เสริมที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างคาดไม่ถึง ผลงานโดดเด่น ครูใจคำ ตาปัญโญ เป็นผู้ใช้ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น บ่าข่าง (ลูกข่าง) กังหันลม ตัวนก ตัวหนู โก๋งเก๋งฯ จนเป็นที่นิยมในฐานะของเล่นจากภูมิปัญญาไทย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความรัก ความผูกพันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชน เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงนันทนาการ การศึกษา และอาชีพ

ที่อยู่

176 หมู่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50360

<< ย้อนกลับ