รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ วงศ์สีสม

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักหัวเรือแข่ง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประเสริฐ วงศ์สีสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานช่างทุกประเภท งานแกะสลักหัวเรือ และลายเรือแข่งและเป็นผู้ริเริ่มการแกะ “เรือแข่งจำลอง” การแกะสลักลวดลายตู้พระไตรปิฎก การขุดและประดิษฐ์กลองสะบัดชัย (กลองปู่จา) กลองแอว กลองปู่เจ่ รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง อาทิ สะล้อ ซอ ปิน ซึ่งครูประเสริฐเป็น ผู้ที่มีฝีมือในการเล่นดนตรีเหล่านี้ทุกประเภท ผลงานโดดเด่น ครูประเสริฐมีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักลายหัวเรือ ลายเรือแข่ง และการประดิษฐ์กลองสะบัดชัย โดยสืบทอดศิลปะการช่างฝีมือจากครอบครัว เรียนรู้สังเกตผลงานของช่างที่มีชื่อเสียง นำมาประยุกต์สร้างสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ริเริ่มการแกะสลัก “เรือจำลอง” เพื่อเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางศิลปะใช้บ้านของตนเองเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

ที่อยู่

72 หมู่ 4 บ้านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55110

<< ย้อนกลับ