รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

ด้านศิลปกรรม

ศิลปะพื้นบ้านประเภทโคม-ตุง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสิงห์แก้ว เรียนรู้ศิลปะการทำโคม-ตุง จากผู้ทรงภูมิปัญญาในวัดฟ่อนสร้อย โดยได้ฝึกฝนศิลปะของล้านนาในทุกประเภททั้งศิลปะการป้องกันตัว และศิลปะที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณผ่านงานหัตถกรรม สำหรับใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาที่เต็มไปด้วยความประณีตสวยงาม ผลงานโดดเด่น ครูสิงห์แก้ว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวิชาหมัดมวย เชิงดาบ ฟ้อน การวาดเขียนลายพื้นเมือง การและสลัก การปั้นพระพุทธรูป งานกระดาษพื้นบ้าน และโดดเด่นมากเป็นพิเศษในการพัฒนาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ โคม-ตุง ให้มีความสวยงาม พัฒนารูปแบบการผลิตให้ง่ายกว่าในอดีตที่ผ่านมา มีเอกลักษณ์สำหรับใช้พิธีการสำคัญๆ ของชาวล้านนาจนมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

150/78 หมู่บ้านอมรนิเวศน์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ