รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

ด้านศิลปกรรม

ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติด้านกระบี่กระบอง

ผลงาน

ที่อยู่

62 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ 74110

<< ย้อนกลับ