รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

ด้านศิลปกรรม

ศิลปะการทำตะลุ่ม พานแว่นฟ้า

ผลงาน

ที่อยู่

40/12 หมู่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11140

<< ย้อนกลับ