รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองเจริญ ดาเหลา

ด้านศิลปกรรม

ศิลปะการประพันธ์และการแสดงหมอลำ (หมอลำกลอน)

ผลงาน

ที่อยู่

110 หมู่ 6 บ้านหนองแก ถ.อุดร-สกล ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ