รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพงษ์พิพัฒน์ ฝางแก้ว

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้าน

ผลงาน

ที่อยู่

281 หมู่ 10 บ้านดอนภู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41000

<< ย้อนกลับ