รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสลา คุณวุฒิ

ด้านศิลปกรรม

การประพันธ์เพลง

ผลงาน

ที่อยู่

196 ซ.ชยางกูร 21 ถ.ชยางกูร ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ