รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกระจ่าง พุทธศรี

ด้านศิลปกรรม

การแสดงพื้นบ้านกลองยาว

ผลงาน

ครูกระจ่าง พุทธศรี เป็นผู้มีความสนใจทางด้านศิลปะการดนตรีการละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่เล็ก จึงได้ฝึกเป่าปี่ในเพื่อร่วมแสดงกับโนราห์ หนังตะลุง และฝึกตีกลองยาวมาตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี ริเริ่มตั้งแต่วงกลองยาวคณะนกน้อย เพื่อร่วมกิจกรรมของสังคม จากนั้นนำศิลปะการแสดงเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยฝึกให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ปัจจุบันได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงกองยาวให้แก่โรงเรียนต่างๆในจัวหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้จุดประกายศิลปะการแสดงเผยแพร่ในภาคใต้ จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ที่อยู่

117/2 หมู่ 2 ตำบล*หนองบอน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80330

<< ย้อนกลับ