รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป

ด้านศิลปกรรม

การแสดงรองเง็ง

ผลงาน

ครูนพมาศ มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปกรรม (การแสดงรองเง็ง) โดยได้ศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปะการแสดงรองเง็ง ด้วยการปรับประยุกต์ท่ารำดนตรี ด้วยการเน้นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประดิษฐ์ท่ารำเพิ่มเติมให้มีความงดงาม จำนวน ๘ ชุด มาเป็นเวลากว่า ๓๘ ปี ทำให้การแสดงรองเง็งกลายเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านของจังหวัดปัตตานี

ที่อยู่

30 ถ.อาเนาะรู ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94000

<< ย้อนกลับ