รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันทร์ดี แก้วชุ่ม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจันทร์ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานแกะสลักไม้ทุกประเภท อาทิ รูปสิงโต ช้าง ฝูงช้างอัฟริกา ม้าพยศขนาดเท่าของจริง หงส์ วัวกระทิง ควาย หัวอินเดียนแดง รูปนกที่บินเป็นฝูง รูปช้างขนาดเท่าของจริงที่หลังเจาะเป็นช่องสำหรับใส่หม้อดินเผาใส่น้ำ รูปสุภาพสตรีชาวเหนือที่ยืนประนมมือไหว้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม นอกจากนี้ครูจันทร์ดียังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกชนิด ขนาด ประเภทของไม้ที่เหมาะสมกับงานแกะสลักแต่ละประเภท โดยเฉพาะการเลือกซื้อไม้นั้นครูจันทร์ดีมองด้วยสายตาจะทราบทันทีว่าเป็นไม้อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ผลงานโดดเด่น ครูจันทร์ดี แก้วชุ่ม จากบ้านหลุก เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักไม้เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงาม ประณีต และมีศิลปะ เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ช้าง ม้า สิงโต หัวเก้ง หัวกวาง หัวคนอินเดียนแดง นกต่าง ๆ เพื่อใช้ประดับตกแต่งบ้าน ผลงานเป็นที่นิยมและได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแกะสลักให้แก่คนในหมู่บ้านจน “บ้านหลุก” อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

120 หมู่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52150

<< ย้อนกลับ