รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันทร์ดี แก้วชุ่ม

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะสลักไม้

ผลงาน

ที่อยู่

120 หมู่ 12 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52150

<< ย้อนกลับ