รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม

ด้านเกษตรกรรม

วนเกษตร

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิบูลย์ เข็มเฉลิม ได้สรุปกระบวนการทางความคิด และองค์ความรู้ของตนเองไว้ว่าการทำเกษตรกรรมตามแนวคิดใหม่นั้น ในระยะแรกเป็นการลองผิดลองถูก เมื่อทดลองหลายครั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดประสบการณ์ว่า สิ่งที่เคยทำแล้วไม่ได้ผล เมื่อทำซ้ำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ก็สรุปได้ว่า สิ่งนั้นไม่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำตอบสำหรับท้องถิ่นอื่น เพราะมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำให้ไม่ประสบผล เช่น สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และส่วนอื่นอีกมากมาย สิ่งที่ประสบผลสำเร็จก็เช่นกันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะมีปัจจัยและตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมาย ผลงานโดดเด่น ครูวิบูลย์ เป็นผู้คิดค้นของการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรด้วยการปลูกพืชหลายชนิดแบบธรรมชาตื สร้างผลผลิตหมุนเวียนให้เกษตรกรไปจำหน่ายได้ตลอดปีซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "วนเกษตร" อันเป็นต้นแบบของการทำเกษตรแผนใหม่

ที่อยู่

สวนวนเกษตรห้วยหิน 224 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ 24160

<< ย้อนกลับ