รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าตีนจก

ผลงาน

ที่อยู่

130 หมู่ 2 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64130

<< ย้อนกลับ