รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าตีนจก

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุนทรีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทอผ้าตีนจก ผ้ายกดอก โดยเฉพาะผ้าลวดลายดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่สืบทอดกันมา คิดค้นพัฒนาลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่มีความงามและมีคุณค่าทางศิลปะ ผลงานโดดเด่น ครูสุนทรี เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทอผ้าลายตีนจกได้งดงาม ประณีต ทั้งลวดลายและสีสัน โดยสืบทอดการทอผ้าจากมารดา ศึกษาจากผู้ทรงภูมิปัญญา พยายามสร้างสรรค์และพัฒนาลวดลายใหม่ ที่มีความสวยงามเป็นที่นิยม เช่น ลายสารภีกลีบจันทร์, ลายชาววัง, ลายพิกุล เป็นต้น ได้ประยุกต์สอดใส่ดิ้นเงินดิ้นทองไว้ในลวดลายผ้าตีนจกจนงดงามแปลกตา ผ้าทอของครูสุนทรีได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุโขทัย ในนาม “ผ้าทอหาดเสี้ยว” โดยเฉพาะการพัฒนา คิดสร้างสรรค์ลายผ้าตีนจกโบราณ ๙ ลายมารวมกันไว้ในผ้าผืนเดียวกัน

ที่อยู่

130 หมู่ 2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64130

<< ย้อนกลับ