รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเอือม แยบดี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การย้อมสีผ้า การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ - การทอผ้าไหมลายยกดอก การทอผ้าลายต่าง ๆ เช่น ผ้าลายดอกจัน ลายนาค ลายผีเสื้อ ลายนกยูง - การรื้อฟื้นวิธีการทอผ้าลายลูกแก้ว ลายหางกระรอก ซึ่งเป็นลายเก่าให้มีความละเอียดละออเพิ่มขึ้น - การพัฒนาการทอ ๔ ตะกอ จนถึง ๑๕ ตะกอ ทำให้สามารถทอลายผ้าต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมัดหมี่ - การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติและการใช้น้ำส้มสายชูเป็นสารช่วยติดสี ผลงานโดดเด่น ครูเอือม แยบดี มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบลายผ้าไหมยกดอก ผ้ามัดหมี่ที่ประณีตงดงาม อนุรักษ์ลายผ้าโบราณ สร้างสรรค์ลายผ้าไหมใหม่ที่มีคุณค่า ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทอผ้าให้มีหน้ากว้างเป็นผ้า ๔ ตะกอ ถึง ๑๕ ตะกอ ส่งผลให้ผ้าทอมีมาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานจริง เป็นการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ที่อยู่

31 หมู่ 1 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 33110

<< ย้อนกลับ