รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางเอือม แยบดี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การย้อมสีผ้า การทอผ้า

ผลงาน

ที่อยู่

31 หมู่ 1 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 33110

<< ย้อนกลับ