รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมพิษ ดังสะท้าน

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ที่อยู่

65 ม.3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76120

<< ย้อนกลับ