รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำเดื่อง ภาษี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรธรรมชาติ

ผลงาน

องค์ความรู้ พ.ศ. ๒๕๓๒ ความสำเร็จของครูคำเดื่องเริ่มเป็นที่สนใจของเกษตรกร นักวิชาการและผู้สนใจมากยิ่งขึ้น จำนวนผู้ศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ครูคำเดื่องมีความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจเกษตรธรรมชาติขึ้น พ.ศ. ๒๕๓๙ กองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของการทำเกษตรธรรมชาติจึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูคำเดื่องสร้างโรงเรียนชุมชนอีสาน ให้เป็นลักษณะของโรงเรียนเครือข่ย ๓ พื้นที่ใน ๒ อำกเภอ ได้แก่ อำเภอสตึกให้อยู่ในความดูแลของครูคำเดื่อง อำเภอลำปลายมาศอีก ๒ พื้นที่อยู่ในความดูแลของ พ่อคำผาย สร้อยสระกลาง และครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิก์ ผลงานโดดเด่น เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการทำเกษตรธรรมชาติที่ให้ผลผลิตที่ดีโดยใช้ต้นทุนต่ำ และไม่ทำลายธรรมชาติให้เกิดความเสียหายด้วยภูมิปัญญาของตนเองจนกลายเป็นต้นแบบทางความคิดในการทำเกษตรกรรมธรรมชาติ

ที่อยู่

40 หมู่ 8 บ้านโนนเขวา ตำบลตาเป๊ก อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31150

<< ย้อนกลับ