รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำเดื่อง ภาษี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรธรรมชาติ

ผลงาน

เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการทำเกษตรธรรมชาติที่ให้ผลผลิตที่ดีโดยใช้ต้นทุนต่ำ และไม่ทำลายธรรมชาติให้เกิดความเสียหายด้วยภูมิปัญญาของตนเองจนกลายเป็นต้นแบบทางความคิดในการทำเกษตรกรรมธรรมชาติ

ที่อยู่

40 หมู่ 8 บ้านโนนเขวา ตำบลตาเป๊ก อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31150

<< ย้อนกลับ