รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสง่า วังทอง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ต้นพืชสมุนไพรทำเป็นตัวยาเพื่อการรับประทานบำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย อาทิ ไข้มาลาเรีย ตาต้อเนื้อ ตาฝ้าฟาง โรคภูมิแพ้ และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียด้วยสมุนไพรที่สังเคราะห์ให้เป็นจุลินทรีย์ให้สามารถเลี้ยงปลาได้ นายสง่าได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนถ่ายทอดการประยุกต์พืชสมุนไพรในการบำบัดโรคให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัย ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีศรีตำบล ครูสง่า มีความเชี่ยวชาญในการนำพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ตาต้อเนื้อ ตาฝ้าฟาง โรคภูมิแพ้และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะการรักษาไข้มาลาเรีย ซึ่งได้ค้นพบต้นหมอน้อยหรือหูปลาช่อน ล้างต้มน้ำให้เข้มข้นแล้วรับประทานได้ ๑๐ วัน หายเป็นปกติ ครูสง่าพัฒนาการค้นพบตัวยาสมุนไพรอยู่ตลอดเวลาและให้บริการรักษาตามที่มีผู้สนใจประสงค์เป็นที่รู้จักทั่วไป

ที่อยู่

43 ถ.เลียบวารี ซอย 18 ตำบลคลองสิบ อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ