รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปรีชา บัวกลาง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การนวดรักษา

ผลงาน

ครูปรีชา บัวกลาง สืบทอดการเป็นหมอนวดเพื่อการรักษามาจากบรรพบุรุษมาเรียนรู้ด้านสมุนไพร และพลังจิตเพิ่มเติมขณะอุปสมบท ช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายขาดจากโรคภัยต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน ครูปรีชา บัวกลาง มีความเชี่ยวชาญในการนวดรักษาโรค ด้วยพลังจิตและกินสมุนไพร ทำให้การรักษาโรคมีลักษณะเด่น ดังนี้ ๑. ทำการรักษาผู้ป่วยที่หมดหวังในชีวิตเกี่ยวกับการรักษาโรค มีความหวังและมีกำลังใจสู้ต่อโรค ๒. การรักษาผู้ป่วยถือว่าเป็นการทำบุญทำทาน ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเส้นต่างๆ และติดสารเสพติดในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด ไปรักษากับครูปรีชาหายจากโรคดังกล่าวทุกราย

ที่อยู่

14 ม.7 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40120

<< ย้อนกลับ