รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำลี กัปโก

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า งูสวัด กระดูกแตก

ผลงาน

ครูสำลี กัปโก สืบสานสร้างสรรค์การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า งูสวัส กระดูกแตก จากบรรพบุรุษของท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคดังกล่าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นผู้นำเอาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับไสยศาสตร์ในการรักษาผู้ป่วย และโรคสัตว์ต่างๆ จนเป็นที่พึ่งของผู้คนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง จากการที่ได้ศึกษาและสืบทอดการรักษาผู้ป่วยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๓ ปี และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า โรคงูสวัส และโรคกระดูกแตกด้วยยาสมุนไพรทั้งต้ม และฝนทา ใช้โดยเฉพาะในการตรวจอาการผู้ป่วย วินิจฉัย วิเคราะห์อาการโดยวิธีสัมผัส สังเกตอาการ พฤติกรรม จึงทำการรักษาผู้ป่วย และเก็บยาสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วยถูกต้องตรงตามอาการของผู้ป่วย ปัจจุบันนี้อายุมากแล้วได้เขียนตำรายาสมุนไพรจากที่ได้ศึกษาเป็นเล่มรวมมาได้รวบรวมตำราสมุนไพรต่างๆ ตำราไสยศาสตร์ และทำการรักษาปลูกยาสมุนไพรที่หายากเพิ่มเติม

ที่อยู่

20 ม.10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ 39000

<< ย้อนกลับ