รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนรินทร์ น้อยรักษา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูนรินทร์ น้อยรักษา ได้นำความรู้จากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบน้ำสปริงเกอร์ลอยฟ้า ระบบการทำงานแบบไตรวัตร (โดยปกติระบบน้ำสปริงเกอร์จะวางไปกับพื้นดิน การทำระบบน้ำแบบไตรวัตรลอยฟ้า เป็นการทำระบบการให้น้ำแบบผสมผสาน โดยใช้ปั้มไฟฟ้าแรงดันสูง ระบบกรองน้ำ ท่อ PVC ท่อ PE (ท่อดำ) และหัวสปริงเกอร์แบบสาขาหมอก ติดตั้งเป็นรายต้น มีวาวเปิด-ปิด แยกเป็นส่วนอย่างอิสระ ระบบท่ออยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 เมตร ผลดีคือ 1. สามารถให้น้ำกับพืชได้เหมือนกับระบบปกติ 2. สามารถให้ปุ๋ยกับพืชทางใบได้เนื่องจากเปียกชุ่มจากยอดถึงโคนต้น 3. ให้สมุนไพรหรือสารเคมีป้องกัน/กำจัดโรคพืช และแมลงศัตรูพืช แทนการลากสายหรือใช้เรือได้ เป็นการประหยัดทั้งอุปกรณ์ แรงงาน และเวลา 4. ท่อและระบบไม่เสียหาย เมื่อทำการตัดหญ้า เพราะอยู่สูงระดับศรีษะ ผลงานโดดเด่น ครูนรินทร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไม้ผลโดยเฉพาะการผลิตมะม่วงพันธุ์ขาวนิยม ทั้งในฤดูและนอกฤดู เป็นผู้ปลูกและปรับปรุงบำรุงพันธุ์และได้ขยายในส่วนของครอบครัวจำนวนประมาณ 80 กว่าไร่ ซึ่งต่อมาได้มีการขอจดทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว จากคุณสมบัติเด่นของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมที่มีผลขนาดใหญ่ รสชาติดี รับประทานดิบมันหวาน สุกหวานหอม จึงเป็นผลทำให้มีความต้องการของตลาดสูง ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ที่อยู่

“สวนน้อยรักษา” 88 ถนนบางบอน 3 ซอย 5 (บ้านนายเหรียญ) ตำบลบางบอน อำเภอเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10150

<< ย้อนกลับ