รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมคิด เจริญกิจ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมคิด มีความเชี่ยวชาญในการเกษตรกรรม โดยเฉพาะสายพันธุ์สละมากเป็นพิเศษ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สละของตน สละที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จึงมีลักษณะโดดเด่นกว่าของเกษตรกรทั่วไป ผลงานโดดเด่น ครูสมคิด เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงสายพันธุ์สละของตนใช้ความรู้ความสามารถของตน ถ่ายทอดการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สละที่ตนเองปลูกแก่ผู้เรียนในระบบ ผู้เรียนนอกระบบ และผู้เรียนตามอัธยาศัยต่อเนื่องมาโดยตลอด จนมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับประเทศ

ที่อยู่

20/4 หมู่ที่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ 21110

<< ย้อนกลับ