รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พันจ่าอากาศเอกสว่าง ใหม่ละมัย

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสว่าง ใหม่ละมัย มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรุงอาหารกล้วยไม้ ผสมพันธุ์กล้วยไม้ เพาะเมล็ดกล้วยไม้และถ่ายขวดกล้วยไม้ จนสามารถจดทะเบียนตั้งชื่อกล้วยไม้หลายสกุลในนาม JIARA ORCHIO มากกว่า 50 คู่ผสม และตั้งสกุลใหม่ ได้แก่ สกุล MAILAMAIARA และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษ และได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนดังจะเห็นได้จากได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินกล้วยไม้ให้กับสถาบันกล้วยไม้ต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ อังกฤษ และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานประชาคม และที่ปรึกษาร้านค้าชุมชนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม ผลงานโดดเด่น ครูสว่าง เป็นผู้คัดเลือกพันธุกรรมกล้วยไม้หลายสกุลในนาม JIARA ORCHID มากกว่า 50 คู่ผสม และตั้งสกุลใหม่ ได้แก่ สกุล MAILAMAIARA พร้อมทั้งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ณ ประเทศอังกฤษ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์จนมีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศใช้สวนกล้วยไม้ของตนเอง เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญแก่ผู้สนใจ

ที่อยู่

สวนกล้วยไม้เจียระ 1/12 หมู่ที่ 3 ถ.สุขาภิบาล ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ 73120

<< ย้อนกลับ