รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสิริพร ทาชาติ

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การประพันธ์คำร้องทำนองสรภัญญะ

ผลงาน

ที่อยู่

61 ม.8 ตำบลกุดป่อง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41110

<< ย้อนกลับ