รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูยุพร แสงทักษิณสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษาผ่านงานเขียนด้านสารคดี อาทิ เรื่องธงไทย วรรณคดีการเมืองเรื่องสามกรุง เรื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง ซึ่งได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติทั้ง ๓ เรื่อง สร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการผ่านผลงานวิจัย เรื่อง สามกรุง พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ตำราวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ผลงานโดดเด่น • ธงไทย รางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (ปี ๒๕๓๐) • วรรณคดีการเมืองเรื่องสามกรุง รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดี (ปี ๒๕๓๙) • เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีสำหรับวัยรุ่น (ปี ๒๕๔๐) • เงาะป่า: วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดีสำหรับวัยรุ่น (ปี ๒๕๔๗) • เล่าเรื่องวรรณคดีคลาสสิก (การ์ตูน) เรื่อง “รามเกียรติ์” และ “นิทานเวตาลฉบับ น.ม.ส. (๒๕๕๖)” • หนังสือดีสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ๒๕๕๗ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิหนังสือเด็ก

ที่อยู่

๗๐/๒๒๘ หมู่บ้านกฤษฎานคร ๑๙ ซ.ทิชาชล ถ.พหลโยธิน (คลองหลวง ๒๔) ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

<< ย้อนกลับ