รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมาลี แววเพ็ชร

ด้านโภชนาการ

โภชนาการ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูมาลี แววเพ็ชร ได้สืบสานสร้างสรรค์การทำขนมเกสรลำเจียกมาจากบรรพบุรุษเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำขนมเกสรลำเจียกที่มีเอกลักษณะเฉพาะของอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้คิดค้นพัฒนาคุณภาพของขนมเกสรลำเจียกให้มีลักษณะเนียนสวย นุ่ม รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมจากวัสดุธรรมชาติ ผลงานโดดเด่น ครูมาลี แววเพ็ชร มีความเชี่ยวชาญในการทำขนมลำเจียกมากเป็นพิเศษ ทำให้ขนมเกสรลำเจียกมีลักษณะเด่น ดังนี้ ๑.ขนมเนียนสวย ๒.นิ่ม ๓.รสชาติอร่อยมากเป็นพิเศษ ๔.กลิ่นหอมน่ารับประทาน ขนมเกสรลำเจียกที่จำหน่ายในจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมาจากครอบครัวของครูมาลีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ : ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนวัดม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และผู้เรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ : ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มสนใจของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง การศึกษาตามอัธยาศัย : ถ่ายทอดด้วยการเป็นวิทยากร สาธิตให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่อยู่

๓๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ ๑๔๑๑๐

<< ย้อนกลับ