รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุภาลักษณ์ กมลธรไทย

ด้านโภชนาการ

โภชนาการ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุภาลักษณ์ กมลธรไท ได้ช่วยครอบครัวค้าขายมาตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะค้าขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะขาม ประกอบกับเกิดในจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเมืองมะขามหวาน ทำให้ซึมซับรับเอากระบวนการเรียนรู้มาโดยตลอด ประกอบกับความสนใจใส่ใจใฝ่รู้ในการแปรรูปมะขามมาโดยตลอดเคยเขียนจดหมายไปถามสูตรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ในขณะนั้น) ฝึกหัดลองผิด ลองถูก สูตรต่าง ๆ ที่ได้รับมาและขอคำแนะนำเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นคนที่ชอบการสังเกต จดจำ สอบถาม และลงมือปฏิบัติจึงมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ เรื่องการทำมะขามแปรรูปเป็นอย่างดีประกอบด้วยเป็นการเรียนรู้ในลักษณะการสืบทอดภูมิปัญญาด้านโภชนาการจากบรรพบุรุษในการทำมะขามแปรรูป ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลงานโดดเด่น ครูสุภาลักษณ์ กมลธรไท มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปมะขามได้หลายชนิดสามารถผลิตจำหน่ายส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “สารัช” เช่น มะขามชงดื่ม (มะขาม ๓ รส), มะขามคลุกรสหวาน, เค็ม, บ๊วย, มะขามแช่อิ่ม, มะขามสมุนไพร (มะขามแก้ว), มะขามกวนสมุนไพรรสดั้งเดิม

ที่อยู่

๑๑๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ ๖๗๑๒๐

<< ย้อนกลับ