รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

10 ม.5 ตำบลแคนดง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52140

<< ย้อนกลับ