รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิเทพ กันธิมา

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

123 ม.2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50230

<< ย้อนกลับ