รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมพล หล้าสกุล

ด้านศิลปกรรม

การแกะสลักไม้รูปเหมือน

ผลงาน

ที่อยู่

213 ม.8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ 51000

<< ย้อนกลับ