รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุคำ แก้วศรี

ด้านศิลปกรรม

ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผลงาน

ที่อยู่

56/1 ม.11 ถนนศรีทรายมูล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

<< ย้อนกลับ